Pefredo Sp. z o.o.:

  • KRS: 0000389179, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • NIP: 1251601364
  • REGON: 142978253
  • Kapitał‚ zakładowy: 6 000,00 PLN
  • Numer konta bankowego: VW Bank
  • PLN: 57 2130 0004 2001 0700 2421 0001